OSI Katmanlarının Yapısı ve Fonksiyonları (Bölüm 1.4)

Her OSI katmanı, verinin network üzerinde bir kaynaktan bir hedefe yolculuk edebilmesini sağlayan bir dizi fonksiyonlara sahiptir. Yine her katman kendine özel protokollere sahiptir, herhangi bir katmanı “ n ” ile gösterirsek, bu katmana ait protokole N. Katman Protokolü (Layer n Protocol) denir. Her OSI katmanı network üzerindeki tüm diğer cihazlarla (device) veya host’larla türdeş (Peer-to-Peer Communication) iletişim kurarlar. Veri katmanlar arasındaki yolculuğu esnasında her katmanda o katmana ait özelliklerini yansıtan bir isim alır. Bu şekilde isimlendirme sonucu veriye n. Katman Protocol Veri Elemanı adı verilir (N. Layer Protocol Data Unit – PDU).

[…]

ISO/OSI ve TCP/IP Referans Modelleri (Bölüm 1.3)

Eğer Ceh konusunda sağlam temellere oturmuş bir bilgi istiyorsanız işe temel kavramlardan başlamak gerekmektedir. Örneğin 3lü el sıkışma nedir bilmiyorsanız bir saldırı analizinde zorluk yaşayabilirsiniz.

Bu yüzden haydi işin temellerine kısa bir giriş yapalım
LAN, MAN ve WAN’lar, geliştirilme süreçleri içindeki ilk uyarlamalarında oldukça karmaşık bir yapı arzetmekteydi. 1980 ‘lerde networklerin sayılarında ve büyüklüklerindeki inanılmaz artış olamaya başladı. Birçok kuruluş ve firma, sahip oldukları networkleri, daha yüksek verim almak amacıyla, yeni teknolojiler geliştirildikçe ve yeni ürünler üretildikçe, bunlardan faydalanarak geliştirmeye ve yeni networkler oluşturmaya başladılar.

[…]

Linus Torwalds Mesajı ve Linux’un Doğuşu (Bölüm 1.2)

 

From: mailto: [email protected] (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: [email protected]
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix – I’m doing a (free) operating system (just a hobby, won’t be big and professional like gnu) for 368 (486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same pysical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I’ve currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I’ll get something practical with in a few months, and I’d like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won’t promise I’ll implement them 🙂

Linus ([email protected])

PS. Yes – it’s free of ant minix code, and it has multi-threaded fs. It is not portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that’s all I have.

[…]

Unix’in Doğuşu (Bölüm 1.1)

Sevgili arkadaşlar blogumuzda kısa kısa eğitim yazıları ile linux dünyasına giriş yapmayı ve Linux kullanan sayısını artırmaya çalışacağız.

Unix – Linux tabanlı sistemlerin sunucu tarafındaki yoğun kullanımları ve bize getirdiği güçlü araçlar bu alanda uzmanlaşma gerekliliğini getirmektedir.

[…]