Steganografi nedir?

Grekçe’de, steganografi’nin kelime anlamı incelendiğinde, stegano ya da steganos gizli/saklı; grafi ise çizim ya da yazım anlamına gelmektedir. Steganografi tekniğinde, bilgiyi saklamak için genellikle BMP, JPG, GIF, MP3, EXE, DLL, .DOC gibi formatlar kullanılmaktadır.
Steganografi, bilginin bilgi içinde saklanmasıdır. Steganografi’nin çalışma mantığında, gizli bir mesajın, çeşitli yöntem ve tekniklerle açık bir mesajın içerisine gizlenmesi vardır. Steganografinin, günümüzde, her zamankinden fazla terör amaçlı kullanılabileceği göz ardı edilmemeli ve bu konuda izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla, merkezler kurularak çalışmalar yapılmalıdır.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.