Hack Günlüğü 1 (Dünya)

Körfez savaşı sırasında, Hollanda’lı bir grup genç Pentagon bilgisayarına sızarak, ABD savaş operasyonlarıyla ilgili hassas bilgileri değiştirmiş ya da kopyalamışlardır. Savunma Bakanlığı, bu izinsiz sızmayı tespit edecek önlemlerin yetersizliği yüzünden “problemin boyutunu tespit etmektn acizdir.” Bilgisayara giriş, internet dahil bazı networkler içinde gezinme suretiyle başarılabilmiştir

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.