Hack Günlüğü 3 (Dünya)

Columbia uzay mekiğinin atmosfere girerken parçalanmasından 7 saat sonra, konunun Irak savaşı ve terör saldırıları ile ilgili olabileceği açıklamalarını takiben, NASA’nın Jet Motorları Araştırma Laboratuvarı (JPL) sunucularına çok sayıda siber saldırı gerçekleştirilmiştir. InfoSecure yetkilileri, yaklaşık 2 saat süren saldırılarda NASA JPL sunucularının bir süre çalışamaz hale getirildiğini ifade etmiştir. Bu gibi nedenlerle vakit geçirilmeden  ABD’de siber saldırılar konusunda özel acil müdahale ekiplerinin kurulmakta ve e-güvenlik için özel sektör kuruluşları ve devlet tarafından büyük kaynaklar ayrılmaktadı.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.