ISO/OSI ve TCP/IP Referans Modelleri (Bölüm 1.3)

Eğer Ceh konusunda sağlam temellere oturmuş bir bilgi istiyorsanız işe temel kavramlardan başlamak gerekmektedir. Örneğin 3lü el sıkışma nedir bilmiyorsanız bir saldırı analizinde zorluk yaşayabilirsiniz.

Bu yüzden haydi işin temellerine kısa bir giriş yapalım
LAN, MAN ve WAN’lar, geliştirilme süreçleri içindeki ilk uyarlamalarında oldukça karmaşık bir yapı arzetmekteydi. 1980 ‘lerde networklerin sayılarında ve büyüklüklerindeki inanılmaz artış olamaya başladı. Birçok kuruluş ve firma, sahip oldukları networkleri, daha yüksek verim almak amacıyla, yeni teknolojiler geliştirildikçe ve yeni ürünler üretildikçe, bunlardan faydalanarak geliştirmeye ve yeni networkler oluşturmaya başladılar.

[…]