Siber Terörizm

Siber terörizmin, tam bir tanımı üzerinde anlaşmak mümkün olmasa bile, birçok araştırmacı ve akademisyen,  siber atak biçimlerinin kategorize edilmesine yönelik, bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Siber terör ataklarının birinci kategorisi, “basit ve yapılandırılmamış” olanlardır.

Genelde, kişisel zevk için üretilen, hedef ayrımı yapmayan, çok hızlı ve etkili yayılarak büyük zararlar veren kurtçuk (worm) ve virüsler, bu kategori altında toplanmaktadır. İkincisi, çoklu sistemlere karşı, daha karmaşık atakları içeren “ileri düzeyde yapılandırılmış olanlardır.”  Üçüncü olarak ta, “karmaşık koordinasyona sahip ataklar” sayılabilir. Bu ataklar, çok ileri düzeyde yapılmış hedef analizlerine, üstün zekâ ve denetime sahiptir. “Naval Postgraduate” okul bünyesinde bulunan “the Center for the Study of Terrorism and Irregular Warfare” araştırmacılarına göre, ileri düzeyde yapılandırılmış bir atağın gerçekleştirilebilmesi için, bir grup insanın 2-4 yıl arasında çalışması gerekmektedir. Karmaşık koordinasyona sahip ataklar için ise, bu süre 6-10 yıl arası olarak ön görülmektedir. […]